Jerzy Hącia - naturopata Właściciel gabinetu naturopatycznego

Zaświadczenia ukończonych kursów.