Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi. Stanowisko do diagnozy żywej kropli krwi

Diagnoza Naturopatyczna Badania Mikroskopowe Żywej Kropli Krwi

W laboratorium krew jest suszona i zabarwiana różnymi odczynnikami w celu ustalenia odpowiednich parametrów. Tradycyjne badania morfologiczne jest metodą ilościową i składa się z szeregu badań określających m.in. liczbę erytrocytów i leukocytów, HCT (stosunek objętości krwinek czerwonych do objętości pełnej krwi), HGB (stężenia hemoglobiny), MCHC (średnie stężenie hemoglobiny), określenie liczby płytek krwi itp. W naturopatycznym badaniu mikroskopowym kropli krwi dokonuje się oceny jakościowej – obserwujemy żywotność krwinek, ich kształt, barwę oraz tendencję do zlepiania (agregacja erytrocytów) oraz stosunek erytrocytów do osocza. Widzimy również aktywności leukocytów, odpowiedzialnych za odporność organizmu. Powyższe właściwości, podobnie jak wiele patogennych zjawisk, możemy ocenić w naturopatycznym badaniu żywej kropli krwi, czego nie obejmuje współczesna diagnostyka laboratoryjna. Oczywiście, każda z tych metod ma swoje zadanie i nie należy wartościować żadnej z nich. Badania klasyczne służą pewnym celom i nic tego nie zastąpi. Z kolei dzięki metodzie żywej kropli krwi możemy dodatkowo zobaczyć, jak żyje nasza krew i co się w niej jeszcze znajduje.