Diagnoza naturopatyczna QRMA

Diagnoza urządzeniem QRMA  rozpatruje potencjał błony komórki i prądy elektryczne przepływające w nerwach i mięśniach, w wyniku potencjałów działania elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych pól wyprodukowanych przez żywe komórki, tkanki lub organizmy. Z precyzyjną dokładnością wrażliwość urządzenia dostarcza informacji o potencjalnych prekursorach zwiastujących powstanie chronicznej choroby przez wykrywanie 10 lub więcej komórek w stanie choroby.